Covid-19 0 comments on Projekt ustawy o pracy zdalnej. Co powinno się w nim zmienić? Opinia SoDA

Projekt ustawy o pracy zdalnej. Co powinno się w nim zmienić? Opinia SoDA

W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii toczą się prace nad nowymi regulacjami dotyczącymi pracy zdalnej. Mają one zastąpić zarówno dotychczasowe przepisy o telepracy jak i tymczasowe rozwiązania wprowadzone ustawą przeciwdziałającą COVID-19 z marca 2020 r.

Continue Reading „Projekt ustawy o pracy zdalnej. Co powinno się w nim zmienić? Opinia SoDA”
Bez kategorii 0 comments on Elektroniczne zawieranie umów

Elektroniczne zawieranie umów

Obecnie wiele umów można zawrzeć online. Jest to nie tylko zgodne z prawem, ale również bardzo wygodne, a nawet niezbędne w dzisiejszych czasach. Potocznie takie sposoby zawierania umów nazywamy elektronicznymi. Jednak prawo w ramach tego potocznego sformułowania wyróżnia dwie formy: formę elektroniczną i formę dokumentową. Dla ważności większości umów wystarczająca będzie forma dokumentowa. Jednak dla niektórych umów niezbędna jest forma elektroniczna, która wiąże się z koniecznością posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Czym różnią się te formy? Jakie umowy można zawrzeć za pomocą narzędzi elektronicznych? Czy istnieją platformy ułatwiające elektroniczne zawieranie umów? Czy wszystkie umowy można zawrzeć za pomocą narzędzi elektronicznych? O tym dowiesz się z poniższego artykułu. 

Continue Reading „Elektroniczne zawieranie umów”
Bez kategorii 0 comments on Sposoby zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia za wykonanie umowy o stworzenie oprogramowania

Sposoby zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia za wykonanie umowy o stworzenie oprogramowania

Z naszego doświadczenia wynika, że praktycznie każdy software house prędzej czy później będzie musiał zmierzyć się z problemem braku zapłaty wynagrodzenia przez klienta za wykonane usługi. Przyczyny mogą być różne – od nienajlepszej kondycji finansowej kontrahenta, przez wątpliwości co do zgodności wyświadczonych usług z umową, aż do zwykłego braku uczciwości. Sposobem na zapobiegnięcie lub przynajmniej zminimalizowanie negatywnych konsekwencji wskazanych okoliczności jest prawidłowa redakcja postanowień umowy, w szczególności w zakresie zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie w tym zakresie.

Continue Reading „Sposoby zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia za wykonanie umowy o stworzenie oprogramowania”
RODO 0 comments on Jakie wymagania muszą spełniać pracownicy przetwarzający dane osobowe? Kilka podstawowych zasad

Jakie wymagania muszą spełniać pracownicy przetwarzający dane osobowe? Kilka podstawowych zasad

Jednym z podstawowych obowiązków administratora danych osobowych jest zapewnienie, aby do danych osobowych miały dostęp jedynie osoby upoważnione.

Zapewnienie poufności danych osobowych to jednocześnie jedna z podstawowych zasad przetwarzania danych określonych w RODO

Continue Reading „Jakie wymagania muszą spełniać pracownicy przetwarzający dane osobowe? Kilka podstawowych zasad”
Bez kategorii 0 comments on Zakaz konkurencji w software house (cz. 2)

Zakaz konkurencji w software house (cz. 2)

Ostatnim razem omówiliśmy zakaz konkurencji w stosunkach z pracownikami i współpracownikami. Dziś przyjrzymy się bliżej dwóm kolejnym zakazom konkurencji jakie możemy spotykać w software house. Mianowicie zakazowi konkurencji, jaki dotyczy członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oraz zakazowi konkurencji pomiędzy software house a klientami będącymi startupami. 

Continue Reading „Zakaz konkurencji w software house (cz. 2)”
RODO 0 comments on Aplikacje chmurowe. Jakie obowiązki ma administrator danych?

Aplikacje chmurowe. Jakie obowiązki ma administrator danych?

Różnego rodzaju aplikacje chmurowe stają się coraz bardziej popularne i są coraz szerzej wykorzystywane. Zalet aplikacji chmurowych jest wiele. Są gotowe lub prawie gotowe do użycia, udostępniają wiele funkcjonalności, których stworzenie zajęłoby mnóstwo czasu i sporo kosztowało. Są dostępne niemal od ręki za ułamek kosztu, jakiego wymagałoby stworzenie własnej aplikacji. Odpada też problem posiadania własnej infrastruktury, na której należałoby postawić własną aplikację.
Dla start-upów, małych i średnich firm, które ze względu na skalę działalności nie chcą ponosić wysokich kosztów, rozwiązanie niemal idealne. Niemal.

Continue Reading „Aplikacje chmurowe. Jakie obowiązki ma administrator danych?”
e-commerce, Prawo w IT 0 comments on Obowiązki dostawców usług pośrednictwa internetowego wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150

Obowiązki dostawców usług pośrednictwa internetowego wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150

W dniu 12 lipca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. Dotyczy propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (dalej jako „Rozporządzenie”). Akt ten nakłada na przedsiębiorców dostarczających usługi pośrednictwa internetowego obowiązek dostosowania regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną i innych wzorców stanowiących ogólne warunki umów zawieranych z usługobiorcami, do określonych wymogów. Ma to na celu stworzenie jasnych i jednoznacznych zasad funkcjonowania platform pośrednictwa internetowego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze obowiązki w tym zakresie.

Continue Reading „Obowiązki dostawców usług pośrednictwa internetowego wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150”
Bez kategorii 0 comments on Jak bezpiecznie przechowywać i udostępniać dokumenty?

Jak bezpiecznie przechowywać i udostępniać dokumenty?

W dobie powszechnej pracy na dokumentach w formie elektronicznej priorytetem stało się odpowiednie ich zabezpieczanie. Najważniejsze, aby nie dostały się w niepowołane ręce. Bezpieczeństwo danych jak i dokumentów nie powinno być zbiorem przypadkowych ustaleń. Powinno być dobrze przemyślanym procesem, w którym są wdrożone ściśle ustalone procedury.  Jest to jeszcze bardziej istotne w obecnym czasie, gdy praca zdalna stała się powszechna. 

Continue Reading „Jak bezpiecznie przechowywać i udostępniać dokumenty?”
Bez kategorii 0 comments on Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS

Wraz z nadejściem 2021 roku wszyscy pracodawcy mają obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło. Czas na zarejestrowanie takiej umowy to 7 dni i można to zrobić za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Co mówią najważniejsze przepisy z tym związane? Jakie grożą kary za nie zgłoszenie umowy? Ile wynosi taka kara? Jak wygląda sama procedura i formularz do zgłoszenia umowy?

Continue Reading „Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS”
Prawo autorskie, Prawo w IT 0 comments on Dzieło czy usługi? O czym powinien pamiętać software house zawierając umowę z programistą?

Dzieło czy usługi? O czym powinien pamiętać software house zawierając umowę z programistą?

Nie ulega wątpliwości, że najbardziej rozpowszechnioną formą współpracy pomiędzy software house’em a zatrudnionym w nim programistą jest zawarcie umowy B2B. To umowa, w ramach której programista świadczy pracę w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, wystawiając fakturę na koniec miesiąca. Należy jednak pamiętać, że umowa B2B jest niczym innym jak umową cywilnoprawną. Umowa ta w zależności od treści jej postanowień może zostać zakwalifikowana jako umowa o świadczenie usług lub umowa o dzieło, a nawet jako umowa o pracę. Poniżej wskazujemy na kluczowe aspekty, które wymagają świadomego i przemyślanego określenia w umowie. Sposób ich zredagowania ma bowiem istotne znaczenie dla prawidłowej kwalifikacji prawnej umowy.

Continue Reading „Dzieło czy usługi? O czym powinien pamiętać software house zawierając umowę z programistą?”
Prawo w IT 0 comments on Zakaz konkurencji w software house (cz. 1)

Zakaz konkurencji w software house (cz. 1)

W tym miesiącu na tapet weźmiemy zagadnienie zakazu konkurencji w software house. Konkretnie przedstawimy trzy występujące w działalności software house zakazy konkurencji. Pierwszy to zakaz konkurencji w stosunkach z pracownikami i współpracownikami. Drugi to zakaz konkurencji członków zarządu spółki z o.o. A trzeci to zakaz konkurencji w umowach z klientami będącymi startupami. Temat jest dość obszerny, dlatego podzielimy go na dwie części. Na pierwszy ogień rzucimy zagadnienie zakazu konkurencji w stosunkach z pracownikami oraz współpracownikami. 

Continue Reading „Zakaz konkurencji w software house (cz. 1)”
Prawo autorskie 0 comments on 10 rzeczy, o których warto pamiętać przenosząc prawa autorskie

10 rzeczy, o których warto pamiętać przenosząc prawa autorskie

Sporządzając umowę o przeniesienie praw autorskich należy pamiętać o kilu ważnych elementach. Skutki ich braku mogą nas bardzo zaskoczyć. A to dlatego, że prawo autorskie ustanawia domyślne reguły. Działają one, mimo że nie ma o nich ani słowa w umowie. Dlatego poniżej przedstawiam checklistę 10 rzeczy, o których warto pamiętać przy zawieraniu umowy przenoszącej prawa autorskie.  

Continue Reading „10 rzeczy, o których warto pamiętać przenosząc prawa autorskie”
RODO 0 comments on Monitorowanie pracowników – uprawnienia pracodawcy

Monitorowanie pracowników – uprawnienia pracodawcy

Praktycznie wszystkie firmy stosują w jakimś zakresie monitorowanie pracowników. W dużych organizacjach zakres ten może być bardzo rozległy, poważnie ograniczając prawa pracowników do prywatności. W zakres takiego monitorowania wchodzą m. in. rejestracja czasu pracy, kontrola dostępu do stref i pomieszczeń, monitoring wizyjny, lokalizacja w przestrzeni z wykorzystaniem GPS i GSM, kontrola wykorzystania czasu pracy i jej wydajności, z którą może się łączyć wykorzystanie programów monitorujących działania wykonywane na komputerach i urządzeniach mobilnych lub nadzór korespondencji mailowej i połączeń telefonicznych.

Continue Reading „Monitorowanie pracowników – uprawnienia pracodawcy”
Covid-19, Prawo w IT 2 comments on E-sąd – nakaz zapłaty w 7 krokach

E-sąd – nakaz zapłaty w 7 krokach

Elektroniczne postępowanie upominawcze działa: E-sąd przyjmuje pozwy i wydaje nakazy zapłaty. W czasie zamrożenia sądów elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) może okazać się najskuteczniejszym narzędziem w windykacji przeterminowanych roszczeń.

Continue Reading „E-sąd – nakaz zapłaty w 7 krokach”
Covid-19 0 comments on Odpowiedzialność pracownika i współpracownika za szkody wyrządzone pracą zdalną

Odpowiedzialność pracownika i współpracownika za szkody wyrządzone pracą zdalną

Praca w trybie home office do tej pory dotykała niewielkiego odsetka zatrudnionych. Wielu pracodawców dotąd nie musiało w ogóle zaprzątać sobie głowy tym problemem. Z powodu COVID-19 z dnia na dzień stała się ona jednak chlebem powszednim większości z nas. Praca zdalna to wiele możliwości, ale także wiele nowych ryzyk. Dobrze jest o nich pomyśleć zawczasu. Co się stanie, gdy w wyniku pracy zdalnej zostanie wyrządzona szkoda? Dlatego warto wiedzieć, jak kształtuje się odpowiedzialność osób zatrudnionych przez firmę. Wygląda ona różnie, w zależności od tego czy jest to pracownik czy zleceniobiorca lub osoba na B2B. 

Continue Reading „Odpowiedzialność pracownika i współpracownika za szkody wyrządzone pracą zdalną”
Covid-19, RODO 0 comments on Koronawirus w firmie a RODO

Koronawirus w firmie a RODO

Dane osobowe dotyczące stanu zdrowia, należą do specjalnej kategorii danych tzw. danych wrażliwych, określonych w art. 9 RODO. Przetwarzanie tych danych jest zabronione, o ile nie zachodzą przesłanki ściśle określone w rozporządzeniu.

Zagrożenie epidemiologiczne i wprowadzone w kraju drastyczne środki obrony przed rozprzestrzenianiem się zarażeń koronawirusem, stawiają pracodawców w niespotykanej dotychczas sytuacji. Ci, którzy nie musieli zamknąć firmy z powodu wprowadzonego zakazu działalności lub nie mogli zarządzić pracy zdalnej, stanęli przed wyzwaniem, jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, nie dopuścić do rozprzestrzeniania się koronawirusa w firmie i nie wejść przy tym w konflikt z RODO.

Continue Reading „Koronawirus w firmie a RODO”
Covid-19, RODO 0 comments on Ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej w warunkach pandemii COVID-19

Ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej w warunkach pandemii COVID-19

W ostatnim czasie praca zdalna stała się niezwykle „popularna”. Dotychczas, choć w niektórych branżach ten sposób wykonywania pracy był wykorzystywany na szeroką skalę, to wielu pracodawców wprowadzało ją z oporami, w myśl starej maksymy, że pańskie oko konia tuczy. Pojawienie się koronawirusa wywołało zmianę, którą śmiało można nazwać rewolucyjną. Rewolucje, jeśli nie upadną, wywracają ustalony porządek i sprawiają, że świat nie będzie już dłużej taki sam. Z dnia na dzień opustoszały ulice, a urzędy, szkoły, uczelnie, biura, które uwielbiały mieć wszystkich na miejscu i pod okiem weszły w erę telepracy, często nie wiedząc jak się do tego zabrać.

Continue Reading „Ochrona danych osobowych przy pracy zdalnej w warunkach pandemii COVID-19”
e-commerce 0 comments on Odpowiedzialność administratorów portali internetowych za działania użytkowników

Odpowiedzialność administratorów portali internetowych za działania użytkowników

Wraz z nastaniem ery serwisów WEB 2.0. rola użytkownika Internetu uległa diametralnej zmianie. Trudno obecnie wyobrazić sobie Internet bez możliwości interakcji z innymi użytkownikami. Portale umożliwiające wielokierunkową wymianę informacji są najchętniej odwiedzanymi przez nas miejscami w sieci. Uwielbiamy czytać wpisy innych użytkowników, reagować na nie, komentować wydarzenia, udostępniać je dalej. A dostawcy usług elektronicznych prześcigają się w dostarczaniu nam narzędzi, które coraz lepiej odpowiadają na te potrzeby. A co jeżeli użytkownik złamie prawo? Obrazi kogoś, udostępni piracką wersję
filmu, sprzedaje podróbki znanych marek? Kto wtedy ponosi odpowiedzialność?

Continue Reading „Odpowiedzialność administratorów portali internetowych za działania użytkowników”
e-commerce 0 comments on Regulamin sklepu dropshipping – 9 rzeczy, o których warto pamiętać

Regulamin sklepu dropshipping – 9 rzeczy, o których warto pamiętać

Mały wkład finansowy właściciela e-sklepu, brak konieczność zamrażania pieniędzy w towarze oraz magazyn u dostawcy towaru czynią dropshipping dobrym pomysłem na e-biznes. Przed rozpoczęciem takiej działalności warto przede wszystkim zadbać o dobry regulamin. Jest on gwarancją ochrony Twoich interesów, Drogi Sprzedawco. 

Continue Reading „Regulamin sklepu dropshipping – 9 rzeczy, o których warto pamiętać”

RODO 2 comments on Ewidencja zatrudnienia pracowników tymczasowych przez agencję pracy tymczasowej oraz pracodawców użytkowników a RODO

Ewidencja zatrudnienia pracowników tymczasowych przez agencję pracy tymczasowej oraz pracodawców użytkowników a RODO

Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”). Continue Reading „Ewidencja zatrudnienia pracowników tymczasowych przez agencję pracy tymczasowej oraz pracodawców użytkowników a RODO”

RODO 0 comments on Fakty i mity na temat RODO w marketingu

Fakty i mity na temat RODO w marketingu

Dokładnie 943 tys. zł kary będzie musiała zapłacić pewna firma z Warszawy, która złamała przepisy RODO. Czym zawiniła? Gromadząc dane użytkowników, które były dostępne w internecie, przetwarzała je, nie informując ich o tym w odpowiedni sposób. To pierwsza kara w Polsce związana z zagadnieniem RODO, które weszło w życie 25 maja 2018 roku. Najwyższą karą  w Europie, bo aż 50 milionów euro za szereg złamanych przepisów może niechlubnie pochwalić się Google. Na co zwracać szczególną uwagę w kwestii danych osobowych jeśli prowadzimy działania marketingowe offline i online?

Continue Reading „Fakty i mity na temat RODO w marketingu”

Cyberbezpieczeństwo 0 comments on Dyrektywa NIS – wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

Dyrektywa NIS – wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

Czym jest dyrektywa NIS i do czego dokładnie nawiązuje? Odpowiadamy na najważniejsze kwestie!

Dyrektywa NIS wprowadza nowe obowiązki dla firm z kluczowych gałęzi polskiej gospodarki. Na czym mają polegać wymogi? Przede wszystkim na zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa z zakresu infrastruktury teleinformatycznej dla takich sektorów jak: energetyka, bankowość, ochrona zdrowia, transport, wodociągi czy też dostawców infrastruktury cyfrowej.

Continue Reading „Dyrektywa NIS – wyjaśniamy najważniejsze kwestie.”

RODO 0 comments on Strajk a RODO

Strajk a RODO

RODO w związkach zawodowych

Okres przedwyborczy charakteryzuje się występowaniem wielu pikiet i manifestacji w celu wywarcia nacisku na władze. Szczególną formą nacisku jest przeprowadzenie – o czym jest ostatnio bardzo głośno- strajku i zaprzestanie wykonywania pracy. Akcja strajkowa, która ma olbrzymie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowanie firm prywatnych, jest jeszcze bardziej istotna w przedsiębiorstwach oraz zakładach pracy, od których zależy sprawne funkcjonowanie państwa. Co zrobić jednak, aby akcja strajkowa była zgodna z RODO? Czytaj dalej

Blockchain 0 comments on Smart umowy. Zalety inteligentnych kontraktów.

Smart umowy. Zalety inteligentnych kontraktów.

Inteligentne kontrakty to aplikacje, które mogą mieć taką samą moc prawną, jak tradycyjne umowy funkcjonujące w powszechnym obiegu prawnym. Mają jednak przewagę nad tradycyjnymi umowami, bo są krótkie, o wiele łatwiej je zweryfikować, nie trzeba ich w nieskończoność opiniować, dzięki czemu można zaoszczędzić czas i ominąć uciążliwy proces biurokracji – wymienia Piotr Stankiewicz z Kancelarii Adwokackiej Wachowski, ekspert prawa danych osobowych, prawa mediów i nowych technologii.

Czytaj dalej

Cyberbezpieczeństwo 0 comments on Cyberbezpieczeństwo: decyzja o statusie operatora usług kluczowych

Cyberbezpieczeństwo: decyzja o statusie operatora usług kluczowych

Współcześnie większość aspektów życia społeczeństwa przenosi się do sieci internetowej. Nie tylko my w codziennym życiu aktywnie korzystamy z Internetu. Aktualnie większość zadań administracji państwowej, w tym także zadań odpowiadających za sprawne funkcjonowanie państwa i jego obywateli, odbywa się z wykorzystaniem sieci. Cyberbezpieczeństwo jest więc kluczowym aspektem funkcjonowania nowoczesnego państwa.

Czytaj dalej

Cyberbezpieczeństwo 0 comments on Kim jest operator usług kluczowych?

Kim jest operator usług kluczowych?

W dniu 28 sierpnia 2018 roku weszła w życie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Implementuje ona europejską dyrektywę NIS (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r.) wprowadzającą szczególne środki na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium całej Unii Europejskiej.
Czytaj dalej

Prawo autorskie, RODO 0 comments on Film na lekcji. Jakie warunki należy spełnić, by wyświetlanie filmu w szkole było zgodne z przepisami prawa autorskiego?

Film na lekcji. Jakie warunki należy spełnić, by wyświetlanie filmu w szkole było zgodne z przepisami prawa autorskiego?

Obowiązująca od 1994 r. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje warunki korzystania z utworów w rozumieniu tej ustawy. Dotyczy to oczywiście także korzystania z utworów w szkole. Największe kontrowersje w tym kontekście są związane z publicznym wyświetlaniem filmów w szkołach. Zachęcamy do lektury artykułu, który ukazał się w „Głosie Nauczyciela” (nr 47 z 21 listopada 2018).
Czytaj dalej

RODO 0 comments on Udostępnianie danych firmom medycznym

Udostępnianie danych firmom medycznym

Jako pracodawca, w związku z zatrudnienim pracowników, staniesz w obliczu konieczności przekazywania danych osobowych swoich pracowników innym podmiotom. W niektórych sytuacjach – np. przy współpracy z firmą księgową – konieczne będzie zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych. W innych zaś będzie miało miejsce jedynie udostępnianie danych osobowych. Wówczas inni administratorzy będą przetwarzali te dane osobowe realizując już własne cele. Jak to jest w przypadku udostępniania danych osobowych pracowników firmom medycznym?

Continue Reading „Udostępnianie danych firmom medycznym”

RODO 0 comments on Siadaj RODO! Pała.

Siadaj RODO! Pała.

W jednej ze szkół, zamiast imion i nazwisk uczniów, w dzienniku nauczyciela miały być wskazane ich pseudonimy. W innej, każdy z uczniów miał mieć nadany indywidualny numer, którego celem była jego identyfikacja w społeczności szkolnej. O szkolnych absurdach przy wdrażaniu przepisów RODO.
Czytaj dalej

RODO 0 comments on Ewidencja zatrudnienia pracowników tymczasowych przez agencję pracy tymczasowej oraz pracodawców użytkowników a RODO

Ewidencja zatrudnienia pracowników tymczasowych przez agencję pracy tymczasowej oraz pracodawców użytkowników a RODO

Od 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”).
Czytaj dalej

RODO 0 comments on Prawo do bycia zapomnianym wg. RODO? Na czym polega? Jak z niego skorzystać?

Prawo do bycia zapomnianym wg. RODO? Na czym polega? Jak z niego skorzystać?

Prawo do bycia zapomnianym to instytucja, która powstała w wyniku sprawy Mario Costeja Gonzaleza, który domagał się od hiszpańskiego odpowiednika GIODO oraz hiszpańskiego oddziału Google usunięcia odnośnika do stron internetowych, na których umieszczone były jego dane osobowe. Gonzales domagał się usunięcia nieaktualnych informacji na jego temat, dotyczących licytacji jego nieruchomości z uwagi na zadłużenie.
Czytaj dalej

RODO 0 comments on Kilka słów o specyfice procesu w sprawach o dochodzenie roszczeń z tytułu szkody za naruszenie prawa o ochronie danych osobowych

Kilka słów o specyfice procesu w sprawach o dochodzenie roszczeń z tytułu szkody za naruszenie prawa o ochronie danych osobowych

W poprzednim artykule pisałam o rodzajach roszczeń przysługujących osobie fizycznej z tytułu wyrządzenia jej szkody niemajątkowej (krzywdy) wskutek naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Czytaj dalej

RODO 0 comments on Roszczenia z tytułu krzywdy (szkody niemajątkowej) poniesionej w wyniku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Roszczenia z tytułu krzywdy (szkody niemajątkowej) poniesionej w wyniku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Wejście w życie nowych przepisów regulujących ochronę danych osobowych skutkowało wprowadzeniem wielu istotnych zmian w zakresie obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe osób fizycznych.

Czytaj dalej