RODO wprowadziło jednolite zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Pomimo, tego że akty prawne, które składają się na reformę zostały opublikowane w dniu 27 kwietnia 2016 r. to weszły w życie dopiero z dniem 25 maja 2018 r.

Zmiany te mają ogromny wpływ na działanie przedsiębiorstw, zarówno małych i dużych wszystkich branży. Zmiany w szczególności dotykają spraw związanych ściśle z zatrudnieniem i rekrutacją pracowników. Dział kadr zbiera przede wszystkim informacje o pracownikach oraz potencjalnych pracownikach, biorących udział w procesach rekrutacyjnych. Dane te   przekazywane są do firm formie CV, listów motywacyjnych czy życiorysów.

Całość artykułu dostępna jest na stronie hrpolska.pl