Cyberbezpieczeństwo 0 comments on Cyberbezpieczeństwo: decyzja o statusie operatora usług kluczowych

Cyberbezpieczeństwo: decyzja o statusie operatora usług kluczowych

Współcześnie większość aspektów życia społeczeństwa przenosi się do sieci internetowej. Nie tylko my w codziennym życiu aktywnie korzystamy z Internetu. Aktualnie większość zadań administracji państwowej, w tym także zadań odpowiadających za sprawne funkcjonowanie państwa i jego obywateli, odbywa się z wykorzystaniem sieci. Cyberbezpieczeństwo jest więc kluczowym aspektem funkcjonowania nowoczesnego państwa.

Czytaj dalej

RODO 0 comments on Kilka słów o specyfice procesu w sprawach o dochodzenie roszczeń z tytułu szkody za naruszenie prawa o ochronie danych osobowych

Kilka słów o specyfice procesu w sprawach o dochodzenie roszczeń z tytułu szkody za naruszenie prawa o ochronie danych osobowych

W poprzednim artykule pisałam o rodzajach roszczeń przysługujących osobie fizycznej z tytułu wyrządzenia jej szkody niemajątkowej (krzywdy) wskutek naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Czytaj dalej

RODO 0 comments on Roszczenia z tytułu krzywdy (szkody niemajątkowej) poniesionej w wyniku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Roszczenia z tytułu krzywdy (szkody niemajątkowej) poniesionej w wyniku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Wejście w życie nowych przepisów regulujących ochronę danych osobowych skutkowało wprowadzeniem wielu istotnych zmian w zakresie obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe osób fizycznych.

Czytaj dalej