Bez kategorii 0 comments on Sposoby zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia za wykonanie umowy o stworzenie oprogramowania

Sposoby zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia za wykonanie umowy o stworzenie oprogramowania

Z naszego doświadczenia wynika, że praktycznie każdy software house prędzej czy później będzie musiał zmierzyć się z problemem braku zapłaty wynagrodzenia przez klienta za wykonane usługi. Przyczyny mogą być różne – od nienajlepszej kondycji finansowej kontrahenta, przez wątpliwości co do zgodności wyświadczonych usług z umową, aż do zwykłego braku uczciwości. Sposobem na zapobiegnięcie lub przynajmniej zminimalizowanie negatywnych konsekwencji wskazanych okoliczności jest prawidłowa redakcja postanowień umowy, w szczególności w zakresie zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie w tym zakresie.

Continue Reading „Sposoby zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia za wykonanie umowy o stworzenie oprogramowania”
e-commerce, Prawo w IT 0 comments on Obowiązki dostawców usług pośrednictwa internetowego wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150

Obowiązki dostawców usług pośrednictwa internetowego wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150

W dniu 12 lipca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. Dotyczy propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (dalej jako „Rozporządzenie”). Akt ten nakłada na przedsiębiorców dostarczających usługi pośrednictwa internetowego obowiązek dostosowania regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną i innych wzorców stanowiących ogólne warunki umów zawieranych z usługobiorcami, do określonych wymogów. Ma to na celu stworzenie jasnych i jednoznacznych zasad funkcjonowania platform pośrednictwa internetowego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze obowiązki w tym zakresie.

Continue Reading „Obowiązki dostawców usług pośrednictwa internetowego wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150”
Prawo autorskie, Prawo w IT 0 comments on Dzieło czy usługi? O czym powinien pamiętać software house zawierając umowę z programistą?

Dzieło czy usługi? O czym powinien pamiętać software house zawierając umowę z programistą?

Nie ulega wątpliwości, że najbardziej rozpowszechnioną formą współpracy pomiędzy software house’em a zatrudnionym w nim programistą jest zawarcie umowy B2B. To umowa, w ramach której programista świadczy pracę w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, wystawiając fakturę na koniec miesiąca. Należy jednak pamiętać, że umowa B2B jest niczym innym jak umową cywilnoprawną. Umowa ta w zależności od treści jej postanowień może zostać zakwalifikowana jako umowa o świadczenie usług lub umowa o dzieło, a nawet jako umowa o pracę. Poniżej wskazujemy na kluczowe aspekty, które wymagają świadomego i przemyślanego określenia w umowie. Sposób ich zredagowania ma bowiem istotne znaczenie dla prawidłowej kwalifikacji prawnej umowy.

Continue Reading „Dzieło czy usługi? O czym powinien pamiętać software house zawierając umowę z programistą?”