Bez kategorii 0 comments on Elektroniczne zawieranie umów

Elektroniczne zawieranie umów

Obecnie wiele umów można zawrzeć online. Jest to nie tylko zgodne z prawem, ale również bardzo wygodne, a nawet niezbędne w dzisiejszych czasach. Potocznie takie sposoby zawierania umów nazywamy elektronicznymi. Jednak prawo w ramach tego potocznego sformułowania wyróżnia dwie formy: formę elektroniczną i formę dokumentową. Dla ważności większości umów wystarczająca będzie forma dokumentowa. Jednak dla niektórych umów niezbędna jest forma elektroniczna, która wiąże się z koniecznością posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Czym różnią się te formy? Jakie umowy można zawrzeć za pomocą narzędzi elektronicznych? Czy istnieją platformy ułatwiające elektroniczne zawieranie umów? Czy wszystkie umowy można zawrzeć za pomocą narzędzi elektronicznych? O tym dowiesz się z poniższego artykułu. 

Continue Reading „Elektroniczne zawieranie umów”
Bez kategorii 0 comments on Zakaz konkurencji w software house (cz. 2)

Zakaz konkurencji w software house (cz. 2)

Ostatnim razem omówiliśmy zakaz konkurencji w stosunkach z pracownikami i współpracownikami. Dziś przyjrzymy się bliżej dwóm kolejnym zakazom konkurencji jakie możemy spotykać w software house. Mianowicie zakazowi konkurencji, jaki dotyczy członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oraz zakazowi konkurencji pomiędzy software house a klientami będącymi startupami. 

Continue Reading „Zakaz konkurencji w software house (cz. 2)”
Prawo w IT 0 comments on Zakaz konkurencji w software house (cz. 1)

Zakaz konkurencji w software house (cz. 1)

W tym miesiącu na tapet weźmiemy zagadnienie zakazu konkurencji w software house. Konkretnie przedstawimy trzy występujące w działalności software house zakazy konkurencji. Pierwszy to zakaz konkurencji w stosunkach z pracownikami i współpracownikami. Drugi to zakaz konkurencji członków zarządu spółki z o.o. A trzeci to zakaz konkurencji w umowach z klientami będącymi startupami. Temat jest dość obszerny, dlatego podzielimy go na dwie części. Na pierwszy ogień rzucimy zagadnienie zakazu konkurencji w stosunkach z pracownikami oraz współpracownikami. 

Continue Reading „Zakaz konkurencji w software house (cz. 1)”
Prawo autorskie 0 comments on 10 rzeczy, o których warto pamiętać przenosząc prawa autorskie

10 rzeczy, o których warto pamiętać przenosząc prawa autorskie

Sporządzając umowę o przeniesienie praw autorskich należy pamiętać o kilu ważnych elementach. Skutki ich braku mogą nas bardzo zaskoczyć. A to dlatego, że prawo autorskie ustanawia domyślne reguły. Działają one, mimo że nie ma o nich ani słowa w umowie. Dlatego poniżej przedstawiam checklistę 10 rzeczy, o których warto pamiętać przy zawieraniu umowy przenoszącej prawa autorskie.  

Continue Reading „10 rzeczy, o których warto pamiętać przenosząc prawa autorskie”
Covid-19 0 comments on Odpowiedzialność pracownika i współpracownika za szkody wyrządzone pracą zdalną

Odpowiedzialność pracownika i współpracownika za szkody wyrządzone pracą zdalną

Praca w trybie home office do tej pory dotykała niewielkiego odsetka zatrudnionych. Wielu pracodawców dotąd nie musiało w ogóle zaprzątać sobie głowy tym problemem. Z powodu COVID-19 z dnia na dzień stała się ona jednak chlebem powszednim większości z nas. Praca zdalna to wiele możliwości, ale także wiele nowych ryzyk. Dobrze jest o nich pomyśleć zawczasu. Co się stanie, gdy w wyniku pracy zdalnej zostanie wyrządzona szkoda? Dlatego warto wiedzieć, jak kształtuje się odpowiedzialność osób zatrudnionych przez firmę. Wygląda ona różnie, w zależności od tego czy jest to pracownik czy zleceniobiorca lub osoba na B2B. 

Continue Reading „Odpowiedzialność pracownika i współpracownika za szkody wyrządzone pracą zdalną”
e-commerce 0 comments on Odpowiedzialność administratorów portali internetowych za działania użytkowników

Odpowiedzialność administratorów portali internetowych za działania użytkowników

Wraz z nastaniem ery serwisów WEB 2.0. rola użytkownika Internetu uległa diametralnej zmianie. Trudno obecnie wyobrazić sobie Internet bez możliwości interakcji z innymi użytkownikami. Portale umożliwiające wielokierunkową wymianę informacji są najchętniej odwiedzanymi przez nas miejscami w sieci. Uwielbiamy czytać wpisy innych użytkowników, reagować na nie, komentować wydarzenia, udostępniać je dalej. A dostawcy usług elektronicznych prześcigają się w dostarczaniu nam narzędzi, które coraz lepiej odpowiadają na te potrzeby. A co jeżeli użytkownik złamie prawo? Obrazi kogoś, udostępni piracką wersję
filmu, sprzedaje podróbki znanych marek? Kto wtedy ponosi odpowiedzialność?

Continue Reading „Odpowiedzialność administratorów portali internetowych za działania użytkowników”
e-commerce 0 comments on Regulamin sklepu dropshipping – 9 rzeczy, o których warto pamiętać

Regulamin sklepu dropshipping – 9 rzeczy, o których warto pamiętać

Mały wkład finansowy właściciela e-sklepu, brak konieczność zamrażania pieniędzy w towarze oraz magazyn u dostawcy towaru czynią dropshipping dobrym pomysłem na e-biznes. Przed rozpoczęciem takiej działalności warto przede wszystkim zadbać o dobry regulamin. Jest on gwarancją ochrony Twoich interesów, Drogi Sprzedawco. 

Continue Reading „Regulamin sklepu dropshipping – 9 rzeczy, o których warto pamiętać”