Bez kategorii 0 comments on Elektroniczne zawieranie umów

Elektroniczne zawieranie umów

Obecnie wiele umów można zawrzeć online. Jest to nie tylko zgodne z prawem, ale również bardzo wygodne, a nawet niezbędne w dzisiejszych czasach. Potocznie takie sposoby zawierania umów nazywamy elektronicznymi. Jednak prawo w ramach tego potocznego sformułowania wyróżnia dwie formy: formę elektroniczną i formę dokumentową. Dla ważności większości umów wystarczająca będzie forma dokumentowa. Jednak dla niektórych umów niezbędna jest forma elektroniczna, która wiąże się z koniecznością posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Czym różnią się te formy? Jakie umowy można zawrzeć za pomocą narzędzi elektronicznych? Czy istnieją platformy ułatwiające elektroniczne zawieranie umów? Czy wszystkie umowy można zawrzeć za pomocą narzędzi elektronicznych? O tym dowiesz się z poniższego artykułu. 

Continue Reading „Elektroniczne zawieranie umów”
Bez kategorii 0 comments on Sposoby zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia za wykonanie umowy o stworzenie oprogramowania

Sposoby zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia za wykonanie umowy o stworzenie oprogramowania

Z naszego doświadczenia wynika, że praktycznie każdy software house prędzej czy później będzie musiał zmierzyć się z problemem braku zapłaty wynagrodzenia przez klienta za wykonane usługi. Przyczyny mogą być różne – od nienajlepszej kondycji finansowej kontrahenta, przez wątpliwości co do zgodności wyświadczonych usług z umową, aż do zwykłego braku uczciwości. Sposobem na zapobiegnięcie lub przynajmniej zminimalizowanie negatywnych konsekwencji wskazanych okoliczności jest prawidłowa redakcja postanowień umowy, w szczególności w zakresie zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze kwestie w tym zakresie.

Continue Reading „Sposoby zabezpieczenia zapłaty wynagrodzenia za wykonanie umowy o stworzenie oprogramowania”
Bez kategorii 0 comments on Zakaz konkurencji w software house (cz. 2)

Zakaz konkurencji w software house (cz. 2)

Ostatnim razem omówiliśmy zakaz konkurencji w stosunkach z pracownikami i współpracownikami. Dziś przyjrzymy się bliżej dwóm kolejnym zakazom konkurencji jakie możemy spotykać w software house. Mianowicie zakazowi konkurencji, jaki dotyczy członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oraz zakazowi konkurencji pomiędzy software house a klientami będącymi startupami. 

Continue Reading „Zakaz konkurencji w software house (cz. 2)”
Bez kategorii 0 comments on Jak bezpiecznie przechowywać i udostępniać dokumenty?

Jak bezpiecznie przechowywać i udostępniać dokumenty?

W dobie powszechnej pracy na dokumentach w formie elektronicznej priorytetem stało się odpowiednie ich zabezpieczanie. Najważniejsze, aby nie dostały się w niepowołane ręce. Bezpieczeństwo danych jak i dokumentów nie powinno być zbiorem przypadkowych ustaleń. Powinno być dobrze przemyślanym procesem, w którym są wdrożone ściśle ustalone procedury.  Jest to jeszcze bardziej istotne w obecnym czasie, gdy praca zdalna stała się powszechna. 

Continue Reading „Jak bezpiecznie przechowywać i udostępniać dokumenty?”
Bez kategorii 0 comments on Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS

Wraz z nadejściem 2021 roku wszyscy pracodawcy mają obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło. Czas na zarejestrowanie takiej umowy to 7 dni i można to zrobić za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Co mówią najważniejsze przepisy z tym związane? Jakie grożą kary za nie zgłoszenie umowy? Ile wynosi taka kara? Jak wygląda sama procedura i formularz do zgłoszenia umowy?

Continue Reading „Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS”