e-commerce, Prawo w IT 0 comments on Obowiązki dostawców usług pośrednictwa internetowego wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150

Obowiązki dostawców usług pośrednictwa internetowego wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150

W dniu 12 lipca 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego (dalej jako „Rozporządzenie”). Akt ten nakłada na przedsiębiorców dostarczających usługi pośrednictwa internetowego przede wszystkim obowiązek dostosowania regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną i innych wzorców stanowiących ogólne warunki umów zawieranych z usługobiorcami, do określonych wymogów. Ma to na celu stworzenie jasnych i jednoznacznych zasad funkcjonowania platform pośrednictwa internetowego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze obowiązki w tym zakresie.

Continue Reading „Obowiązki dostawców usług pośrednictwa internetowego wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150”
Prawo autorskie, Prawo w IT 0 comments on Dzieło czy usługi? O czym powinien pamiętać software house zawierając umowę z programistą?

Dzieło czy usługi? O czym powinien pamiętać software house zawierając umowę z programistą?

Nie ulega wątpliwości, że najbardziej rozpowszechnioną formą współpracy pomiędzy software house’em a zatrudnionym w nim programistą jest zawarcie umowy B2B. To umowa, w ramach której programista świadczy pracę w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, wystawiając fakturę na koniec miesiąca. Należy jednak pamiętać, że umowa B2B jest niczym innym jak umową cywilnoprawną. Umowa ta w zależności od treści jej postanowień może zostać zakwalifikowana jako umowa o świadczenie usług lub umowa o dzieło, a nawet jako umowa o pracę. Poniżej wskazujemy na kluczowe aspekty, które wymagają świadomego i przemyślanego określenia w umowie. Sposób ich zredagowania ma bowiem istotne znaczenie dla prawidłowej kwalifikacji prawnej umowy.

Continue Reading „Dzieło czy usługi? O czym powinien pamiętać software house zawierając umowę z programistą?”
Prawo w IT 0 comments on Zakaz konkurencji w software house (cz. 1)

Zakaz konkurencji w software house (cz. 1)

W tym miesiącu na tapet weźmiemy zagadnienie zakazu konkurencji w software house. Konkretnie przedstawimy trzy występujące w działalności software house zakazy konkurencji. Pierwszy to zakaz konkurencji w stosunkach z pracownikami i współpracownikami. Drugi to zakaz konkurencji członków zarządu spółki z o.o. A trzeci to zakaz konkurencji w umowach z klientami będącymi startupami. Temat jest dość obszerny, dlatego podzielimy go na dwie części. Na pierwszy ogień rzucimy zagadnienie zakazu konkurencji w stosunkach z pracownikami oraz współpracownikami. 

Continue Reading „Zakaz konkurencji w software house (cz. 1)”
Covid-19, Prawo w IT 2 comments on E-sąd – nakaz zapłaty w 7 krokach

E-sąd – nakaz zapłaty w 7 krokach

Elektroniczne postępowanie upominawcze działa: E-sąd przyjmuje pozwy i wydaje nakazy zapłaty. W czasie zamrożenia sądów elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) może okazać się najskuteczniejszym narzędziem w windykacji przeterminowanych roszczeń.

Continue Reading „E-sąd – nakaz zapłaty w 7 krokach”